Lån med betalingsanmerkning

Er du ute etter lån med betalingsanmerkning? Det er du ikke alene om. Det er mulig å låne penger til tross for at du har betalingsanmerkninger, men det er selvsagt vanskeligere og ofte litt krevende. Husk imidlertid at det i verste fall blir et nei, og at det å søke om lån er helt uforpliktende. Har du imidlertid sikkerhet i bolig eller annen fast eiendom, mulighet til å stille med kausjonist og har en stabil inntekt, finnes det i hvert fall muligheter. Les mer om situasjonen med betalingsanmerkninger dersom du har sikkerhet eller kausjonist her.

Banker som gir lån med betalingsanmerkning

 • Dersom du refinansierer med sikkerhet i bolig

Det er enkelte banker som kan gi lån hvis du har betalingsanmerkninger. Disse bankene har gjerne et spesielt fokus på dette. For eksempel har Bank2.no, og selskapet Bank2 ASA, i en årrekke spesialisert seg på dette segmentet.

Bank2 (med sikkerhet i bolig)

Max lånebeløp10 mill.

Max løpetid30 år

Effektiv rente fra 6,65%

Søk nå Eff rente 6,65% ved lån på 2 mill. over 25 år, kostnad kr. 2.033.291, totalt kr. 4.033.291,- (annonse)

Dersom du skal låne penger mens du fortsatt har betalingsanmerkning eller inkassosaker, oppfordrer vi deg til å låne til en såkalt refinansiering. Med dette lånet vil du da kunne nedbetale utestående gjeld- og kredittsaker, slik at du kan få en ny start.

Lån med betalingsanmerkning

For å få lån med betalingsanmerkning, må du også være forberedt på å gå via en tredjepart som hjelper deg med gjelden din. De vil da jobben med å kontakte kreditorer, forhandle rimeligere lån og ofte klarer de til og med å redusere samlet gjeld – i tillegg til bedre rente. Men før de kommer så langt, må de snakke med deg for å få en oversikt over din situasjon og alle gjeldsposter.

I 2016 var det 247 133 nordmenn som hadde en eller flere betalingsanmerkninger. Dette er i henhold til tall fra kredittopplysnings-foretaket Bisnode. Totalt var det flere enn 1,2 millioner anmerkninger til en samlet sum av 44 milliarder ubetalte kroner. Til tross for velferdsutviklingen er dette en stigende tendens for hvert år som går.

Du kan ikke snu denne trenden alene, men du kan jo rydde opp i dine egne anmerkninger.

Lån med betalingsanmerkning blir i utgangspunktet gitt til deg som har sikkerhet i fast eiendom – enten bolig, hytte eller annet. Et lån uten sikkerhet med betalingsanmerkninger vil du neppe få, og om du skulle få mulighet, vil vi naturligvis på det sterkeste fraråde deg dette. Forsøk heller å rydde opp, slik at du kan få en ny start og bli kredittverdig igjen.

Vi vil videre se nærmere på hva en betalingsanmerkning er, hvordan den oppstår og hvordan du får den til å forsvinne.

Hva er en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er i første omgang en rapportering om at du ikke har betalt et gjeldskrav. Denne informasjonen er tilgjengelig for banker, finansinstitusjoner og andre som kan ha saklig grunn til å spørre om det.

De som har anledning til å notere betalingsanmerkninger på deg, er kredittopplysningsforetakene. De har særlig dispensasjon fra Datatilsynet til å føre denne typen informasjon om privatpersoner eller bedrifter.

En betalingsanmerkning inngår sammen med annen informasjon i en kredittvurdering av deg. Det foreligger en saklig grunn til å be om en slik kredittvurdering hver gang du søker om et lån, et telefonabonnement eller for så vidt hver gang du vil kjøpe noe hvor du ikke betaler kontant.

Hvis du søker en jobb som innebærer økonomisk ansvar, kan det også hende arbeidsgiveren vil sjekke om du har rent økonomisk rulleblad.

Hva inngår i en kredittvurdering?

Betalingsanmerkninger er som nevnt en del av en kredittvurdering. Andre opplysninger som kommer fram i en slik er de tre siste års likningstall fra Skatteetaten og opplysninger fra Folkeregisteret. Disse går inn i en modell hvor kredittopplysningsforetakene gir deg en poengscore fra null til hundre. Det høyeste tallet gir best kredittverdighet. Blir tallet for lavt, vil det stå at det ikke anbefales å gi deg kreditt.

På denne poengscoren er det en betalingsanmerkning som har størst negativ effekt. Selv om de andre tallene er gode, vil resultatet av kredittopplysningsforetakets vurdering være at de ikke vil tilrå å gi deg lån eller annen kreditt. På den måten kan faktisk et lite beløp du ikke har betalt, utelukke deg fra mange av samfunnets aktiviteter.

Når får du betalingsanmerkning?

Det starter selvfølgelig med at du ikke betaler et avdrag på lånet ditt eller en helt vanlig regning. Men det er fortsatt en del som gjenstår før du får den kritiske anmerkningen.

Den du skylder må først sende deg purring eller betalingsoppfordring før han kan sende regningen til inkasso. Når inkassobyrået overtar saken vil du få en ny sjanse til å gjøre opp for deg, eventuelt komme til en betalingsavtale. Det er ennå ikke grunnlag for å notere en betalingsanmerkning.

Responderer du ikke på dette, vil inkassobyrået går til rettslige skritt, altså tvangsinndrivelse. I alminnelighet er det snakk om forliksklage til det lokale Forliksrådet hvis det er et vanlig pengekrav. Har du undertegnet et gjeldsbrev, vil de kunne sende en begjæring om utleggsforretning til Namsmannen. En måned etter at de har sendt forliksklage eller begjæring om utleggsforretning, kan det noteres en betalingsanmerkning. Ikke før.

Det er noen unntak du kan merke deg:

 • Inngår du en frivillig betalingsavtale med inkassoselskapet, og ikke overholder denne, kan de få notert en betalingsanmerkning uten å gå til rettslige skritt. Det har derfor ingen utsettende effekt å gå inn på en avtale du ikke klarer å holde.
 • Blir du slått personlig konkurs, vil det automatisk avmerkes hos kredittopplysningsforetakene. Det samme er tilfelle hvis du innleder gjeldsforhandlinger etter gjeldsordningsloven eller får innvilget en rettslig gjeldsordning.
 • Skylder du penger til det offentlige, har myndighetene snarveier til å sende sakene snarest mulig til tvangsinndrivelse. Kontorene som jobber med dette, kalles særnamsmenn. Blant disse finner vi samtlige kemnere (skatteoppkrevere), Statens innkrevingssentral som blant annet krever inn misligholdte studielån og bøter, og NAV Innkreving som tar seg av skyldig barnebidrag og tilbakebetalingskrav for uberettigede stønader som er betalt ut. Når de foretar utlegg i din lønn eller eiendom, registreres det hos kredittopplysningsforetakene.
 • Du har faktisk også mulighet til å gi deg selv en betalingsanmerkning. Det kalles frivillig kredittsperre. Vi skal komme tilbake til i hvilke tilfeller det kan være en god idé.

Betalingsanmerkninger for bedrifter

I egenskap av å være selvstendig næringsdrivende, står også du og bedriften din i fare for å få betalingsanmerkninger.

Den typiske situasjonen er at du kjøper varer på kreditt fra en leverandør, og videreselger det til en kunde som ikke betaler. Leverandørgjelden du ikke kan betale, medfører betalingsanmerkning. I næringsforhold behøver leverandøren ikke ta rettslige skritt før det kan noteres betalingsanmerkning.

Uerfarne bedriftsstartere får foruroligende ofte problemer med skattebetalingen. Det munner likeledes raskt ut i en betalingsanmerkning.

Det er ikke til å legge skjul på at det er svært vanskelig å drive virksomhet når du har fått stempelet som dårlig betaler. Det vil stenge for ordinær kreditt fra banker og andre finansinstitusjoner. Dernest vil leverandører rutinemessig sjekke deg, før de selger deg noe. Leie av lokaler, opptak av nødvendige tjenester som telefon og nettleie vil bli problematisk.

En kredittsjekk er vel også noe du bør foreta på dine egne næringslivskunder.

Hvordan sletter du en betalingsanmerkning?

Fjerning av betalingsanmerkning skal skje når du betaler. Det skal i henhold til forskriftene finne sted umiddelbart. Regn likevel med at det går bort en måned i byråkrati før du er så renvasket at du kan søke kreditt på ny. Hvis anmerkningen, mot formodning, ikke slettes, må du ta kontakt med kredittopplysningsforetaket og spørre hva som skjer. Kontaktinformasjon er listet nederst i denne artikkelen.

Det er også en regel om at foretakene ikke skal vise opplysninger for lenger enn fire år tilbake i tid. Anmerkningen skal altså slettes på sin fire års gebursdag. Men før du begynner feiringen, skal du vite at inkassoselskapene ikke hviler på laurbærene. Er kravet fortsatt ikke betalt, vil de sende nye rettslige begjæringer om utlegg. Det medfører ny notering i svarteboka med ny løpetid. Den kan i teorien følge deg livet ut, dersom du ikke tar tak.

Har du kun én anmerkning, bør du derfor få til en ordning med det kravet som ligger til grunn. De vil neppe godta å slette den uten at den blir fullt betalt. Men går du inn på en fornuftig betalingsordning og følger den, vil det ikke bli foretatt nye rettslige skritt.

Anmerkninger som følge av konkursbehandling, gjeldsforhandlinger etter gjeldsordningsloven eller innvilget offentlig gjeldsordning, slettes når disse opphører.

Tar du opp en lån med betalingsanmerkning for å samle utestående inkassogjeld, vil naturligvis også disse bli slettet umiddelbart etter at låneavtalen er på plass og pengene har gått dit de skal.

Hvorfor skal du gi deg selv en betalingsanmerkning?

Vi kaller det en frivillig kredittsperre. Det som kommer fram når noen ber om kredittopplysninger om deg, er at de ikke er tilgjengelige. Du vil selvfølgelig ikke få noen nye kreditter på det grunnlaget.

Ønsker du å opprette en frivillig kredittsperre, er det kun å sende en melding til kredittopplysningsforetakene nevnt i oversikten nederst. Det er helt kostnadsfritt. Men de krever dokumentasjon på at du er den du utgir deg for å være.

Det kan være to grunner til å opprette en sperre.

Den første er hvis du har blitt utsatt for identitetstyveri. En sperre vil effektivt hindre at tyvene får kreditt eller tegner abonnementer i ditt navn.

Det andre er at en person selv innser at vedkommende ikke klarer å stanse sine impulskjøp. Særlig brukervennligheten på kredittkort er en uimotståelig fristelse, og fører til økonomisk ruin for den det gjelder. Dette opptrer ofte i forbindelse med enkelte psykiske lidelser eller spilleproblemer, men behøver ikke nødvendigvis det. Ofte kreves det et initiativ fra venner eller familie til at personen oppretter sperren og helst klipper de gyldige kredittkortene han måtte ha igjen.

Her kontakter du kredittopplysningsselskapene:

Dersom du vil ha en gratis utskrift av de opplysningene som er lagret om deg, herunder betalingsanmerkninger, eller vil opprette en frivillig sperre, er det per i dag fire selskaper som har konsesjon når det gjelder privatpersoner. Det er flere selskaper som har tillatelse til å jobbe mot næringsdrivende.

Disse selskapene kan du kontakte i forbindelse med betalingsanmerkninger for privatpersoner:

Foretak Sperring Telefon E-post Postadresse
Bisnode

 

Sperretjeneste

 

22 45 93 40

 

ksp.no@bisnode.com

 

Bisnode, avd. Databank, Postboks 1419 Vika, 0115 Oslo

 

Creditsafe

 

Sperretjeneste

 

800 24 722 info@creditsafe.no Creditsafe Norge, Box 320, 412 50 Gøteborg, Sverige
Experian

 

Sperretjeneste 815 55 420 database@no.experian.com Postboks 5275 Majorstuen, 0303 Oslo
EVRY

 

06500 onlineservice@evry.com Postboks 1330 Fornebu

Listen er hentet fra Datatilsynets sider.

Disse selskapene gir kredittopplysninger om bedrifter:

 1. Assessment Global –
  Norsk Verdivurdering AS
 2. Atradius
 3. Bisnode Norge AS
 4. Creditsafe Norway AS
 5. Proff AS
 6. EVRY AS
 7. Experian AS
 8. Kredinor SA
 9. Kredittopplysningen AS
 10. KO International AS
 11. Kredittfakta AS
 12. Lindorff AS
 13. Regnskapstall 1881 AS
 14. Sergel Norge AS

Du kan søke opp disse selskapenes hjemmesider for å finne kontaktinformasjonen.