Depositumslån

Boligprisene i Norge har steget jevnt og trutt de siste årene, og ikke bare har det påvirket eiendomsmarkedet og gjort terskelen for å komme seg inn vanskeligere, men det har også gjort at leieprisene har nådd rekordhøyder. Med høye månedlige kostnader til leie kan det for mange være vanskelig å betale et depositum som utleiere krever for å inngå en leiekontrakt. Som et tiltak på en slik problemstilling har en relativt ny form for lån dukket opp. Det er enkelt og greit kalt et depositumslån. Hvordan det er lagt opp, hvordan du kan få det og hva vilkår som ligger ved en slik lånetype er alle ting du vil få svar på i denne artikkelen.

Axo Finans

Max lånebeløp500 000,-

Max løpetid15 år

Effektiv rente 15,84%

Søk nå (Annonse) Eff rente 15,9%, 100 000 o/5år, Kost 40 256 Tot 140 256

Bank Norwegian

Max lånebeløp600 000,-

Max løpetid5 år

Effektiv rente 17,8%

Søk nå (Annonse) eff. rente 17,8%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 950,- Tot. 95.872,-

Lendo

Max lånebeløp500 000,-

Max løpetid5 år

Effektiv rente 11,55%

Søk nå (Annonse) Eff. 11,55%, kr 120.000, o/5 år. Kost kr 36,215, tot kr 156,215

Zmarta

Max lånebeløp500 000,-

Max løpetid15 år

Effektiv rente 16,6%

Søk nå (Annonse) eff. rente 16,6%, 65.000,- o/5 år, etabl.geb. 950,- Tot. 93 730,-

KlikkLån

Max lånebeløp40 000

Max løpetid60 mnd

Effektiv rente 16,37%

Søk nå (Annonse) Eff.rente 16,37%, 20 000,-, o/5 år, etabl.geb. 695,-, Tot. 28 667,-

Centum Finans

Max lånebeløp500 000,-

Max løpetid15 år

Effektiv rente 16,6%

Søk nå (Annonse) eff.rente 16,6%, 65.000 kr o/5 år, etabl.geb. 950,- Tot. kr 93 730

Regler for depositum

Det er normalt at en leietager må innbetale noen måneders husleie for å inngå en ny leiekontrakt, kalt et depositum. Depositumet kan ved lov ikke være høyere enn kostnaden for seks måneders husleie, og vil normalt ligge på to til tre måneder. Depositumet vil fungere som en betalingsikkerhet for huseier at husleien blir dekket, og vil også fungere som en forsikring dersom skader skulle oppstå på utleieobjektet. Pengene skal betales inn på en konto som verken huseier eller leietager kan gjøre uttak fra på egenhånd.

Hvordan fungerer det?

Depositumslån for studenter

Som vi så kan et depositum fort bli dyrt når det kan tilsvare inntil seks måneders husleie. Derfor er et depositumslån naturlig å se på om man ikke har nok tilgjengelig kapital for å dekke beløpet. Hvordan et slikt lån er lagt opp vil fungere noe ulikt fra tilbyder til tilbyder. Enkelte vil tilby lånet som en del av et ungdomslån (som regel for de under 35 år), eller det vil fungere som et lån uten sikkerhet. Det er i realiteten da kun et forbrukslån hvor det ikke stilles noen krav til pant eller sikkerhet, og pengene kan brukes til det du selv ønsker. Som selvsagt også vil inkludere penger til depositum.

Hva kreves for å få lånet?

For å få et depositumslån, uavhengig av hvilken form det tar, stiller lånetilbyder enkelte krav til søker som går igjen hos de fleste. Du må være norsk statsborger og registrert i det norske folkeregisteret, du kan ikke ha noe betalingsanmerkninger eller inkassosaker pågående, og du må vise til fast inntekt. Jo høyere beløp du søker om, dess bedre økonomi og inntekt må du kunne vise til. Det er for at banken må se at du kan takle forpliktelsene med tilbakebetalingen.

Du kan alltids ta med en medsøker når du søker om lån. Spesielt om du ikke har en sterk personlig økonomi vil det være en fordel. Da øker du både sjansen for å få lånet innfritt, og i tillegg vil betingelsene være bedre. Banken vil da ha to personer som er ansvarlig for lånet, og risikoen med lånet, som er reflektert i renten, vil være lavere.

Hvem tilbyr det?

Det er få tilbydere som tilbyr et rent depositumslån, og lånet vil som nevnt gå under andre benevninger som forbrukslån, lån på dagen og forbrukslån. Innen de kategoriene er det veldig mange tilbydere og vilkårene vil kunne variere ganske kraftig. Det at det er mange tilbydere bør du imidlertid bruke til din fordel, og hente inn så mange tilbud som du kan . Husk at å legge inn søknader er helt uforpliktende, og du knytter deg ikke opptil noe som helst. Du er også beskyttet av forbrukerloven som gjelder fjernhandel (som inkluderer avtaler inngått på nett) som gir deg 14 dagers angrerett på avtaler inngått.

Dersom du har hast med å få på plass et depositumslån bør du se etter en tilbyder som tillater signering ved BankID. Det gjør at alle papirer kan signeres elektronisk, og gjør prosessen med å få utbetalt pengene veldig mye raskere enn lånepapirer som blir sendt gjennom normal postgang.