Max kredittbeløp 100 000

Betalingsutsettelse 50 dagers

Effektiv rente 23,41%

 • Gebyrfrie varekjøp/uttak
 • Mange rabattavtaler
 • Inkludert reiseforsikring
 • Høy kredittgrense
 • 50 dagers rentefrihet
 • 10% på Clarion og Comfort Hotel

Søk nå (Annonse) 15 000,- o/12 mnd: totalt 16 780,-

 • Gebyrfrie varekjøp/uttak
 • Mange rabattavtaler
 • Inkludert reiseforsikring
 • Høy kredittgrense
 • 50 dagers rentefrihet
 • 10% på Clarion og Comfort Hotel

Gebyrfri Visa

Gebyrfri Visa er 100 % gebyrfritt, det er ingen gebyrer på varekjøp eller uttak i minibank. Kortet har heller ingen årsavgift eller fakturagebyr. Så her er det enkelt å huske på hvor mye fakturaen din kommer på, da det ikke er noen gebyrer du kan få glemt!

Fordeler med gebyrfri Visa

Sett bort i fra at kortet ikke har noen skjulte kostnader som i og for seg er fordeler mange drar god nyttet av, så inneholder gebyrfri Visa en rekke andre fordeler.

Med Gebyrfri Visa har du en kredittgrense på opptil 100 000 kr, og du får 50 dagers betalingsutsettelse.

Gebyrfri Visa har gjort det enkelt for kundene å følge med på deres bruk av kredittkortet. Ved hjelp av kredittkortets nettsaldo, kontofon og mobilbank kan du enkelt sjekke beløpet neste faktura kommer på. Dermed er det veldig lett for deg som kunde å ha en god økonomisk oversikt over ditt eget bruk. Gebyrfri Visa har også gratis reise og avbetalingsforsikring for deg og inntil tre medreisende, og dette kan komme ekstremt godt med når man er på reisefot.

Renteberegning for Gebyrfri Visa

Du belastes ikke renter for varekjøp dersom du betaler utestående saldo ved forfall. Velger du å ikke betale hele saldoen ved forfall, påløper det renter fra kjøpsdato for hele beløpet frem til innbetalingsdato. Ved kontantuttak påløper det renter fra uttaksdato. Bruk på postkontor, i banker, minibanker, regningsbetaling og overføring til konto regnes som kontantuttak og belastes med de kostnader kontantuttak medfører.

Fakturering

Du får tilsendt faktura én gang pr måned til e-postadressen/postadressen du oppgav da du søkte om kortet. Du kan når som helst betale inn hele summen eller deler av utestående saldo. Minimum å betale per måned er 3 % av saldo, minimum kr 300. Dersom du ikke betaler minstebeløpet til forfall og ved en eventuell utstedelse av betalingspåminnelse, belastes omkostninger iht. gjeldende lover og regler p.t. pålydende kr 63.

Kredittkortet i utlandet

Ved bruk av kortet i annen valuta enn den kortkontoen lyder på blir transaksjonsbeløpet omregnet fra brukerstedlandets valuta til norske kroner samme dag som beløpet avregnes mellom utenlandsk bank og kortutsteder. Ved omregningen brukes markedskursen for kjøp/salg av valuta pluss en omregningsavgift (valutapåslag p.t. 1,75%). Kortholder bærer risiko for svingninger i valutakursen.

Ekstraordinære gebyr

Det kan forekomme at uttaksbanken/brukerstedet selv legger til et gebyr i forbindelse med varekjøp og valutauttak. Brukerstedet skal i slike tilfeller alltid informere om dette i forkant av belastningen, slik at du kan vurdere om du vil akseptere et slikt ekstraordinært gebyr. Denne praksisen gjelder alle kort i markedet. Slike gebyr anses som akseptert av kortholder ved bruk av kortet og er kortutsteder uvedkommende. Denne praksisen gjelder alle kort i markedet. Santander Consumer Bank har ikke anledning til å påvirke hvilke brukersteder som tar slike gebyrer.