Sumo Finans

SumoFinans.no opererer i markedet for forbrukslån, men driver ikke selv med direkte utlånsvirksomhet. Derimot formidler de lån og blir dermed en mellommann mellom deg som kunde og bankene som faktisk gir lånet. Vi vil faktisk gå så langt som å si at de akkurat nå er Norges beste på å skaffe brukerne de beste forbrukslånene.

I utgangspunktet høres det kanskje fordyrende ut, men Sumo Finans tilbyr faktisk sine tjenester helt gratis til forbrukerne. Du vil raskt erfare at dette slett ikke er fordyrende, men vil spare deg for en god del penger.

For med sin gjennomprøvde modell, hvor lånesøknaden sendes til en rekke banker, som deretter konkurrerer om deg som kunde – vil du stort sett alltid få lavere rente enn du selv ville oppnådd.

Betingelser hos Sumo Finans

Siden Sumo Finans ikke selv yter lån, men formidler forbrukslånet mellom deg som forbruker og bankene på den andre siden. Dermed er det bankene som til syvende og sist bestemmer hvilken rente du blir tilbudt.

Men Sumo Finans har samlet sine erfaringer fra dette konkurranseutsatte markedet, og oppgir variablene for øvre og nedre rente, basert på tidligere lånesøknader bankene har behandlet.

For tiden er dette en effektiv rente på 7,4% som beste rente og 24,4% som dyreste rente. Spranget er med andre ord stort, men det skyldes to ting:

– Spriket i renten på forskjellige forbrukslån er stort. Med de såkalte smålånene som det dyreste og refinansiering som tradisjonelt oppnår best rente blant usikrede lån.

De oppgitte rentesatsene gir en god pekepinn på hva som er best tenkelige rente, og hva som er det verste du kan forvente av en lånesøknads rentenivå.

– Endelig rentenivå fra bankene, basert på din økonomiske situasjon, ser du ikke før de første lånesøknadene kommer i retur – med bankenes tilbud til deg.

Hvordan er søknadsprosessen – og hvilke kriterier må jeg oppfylle?

Søknadsprosessen til Sumo Finans er så enkel at bankene burde ta den som et eksempel til etterfølgelse. Du fyller kun ut de aller mest nødvendige punktene, som personalia, kort om økonomien din og ønsket lånebeløp/nedbetalingstid.

Resten av informasjonen kan tross alt bankene hente ned selv, helt automatisk – og det gjør de allerede, så hvorfor bruke unødig tid på å fylle ut dette?

Vel, Sumo Finans har i hvert fall tatt skrittet videre, og forenklet låneprosessen.

Etter at du har fylt ut den kortfattede søknaden om forbrukslån, sender Sumo Finans søknaden videre til sine samarbeidspartnere. Minst 10 banker mottar hver søknad, og de vender tilbake, fullstendig klar over at de er i konkurranse med mange andre.

Denne prosessen virker tydeligvis motiverende på bankene, for du vil nesten alltid ende med bedre rente via Sumo Finans enn du vil klare på egen hånd.

Bankene sender fortløpende tilbake tilbud til deg så fort de har ferdigbehandlet søknaden. Noen klarer å behandle lånesøknaden på dagen, mens andre kanskje vil trenge til neste dag. Vi anbefaler at du venter til alle bankene har ferdigbehandlet søknadene, da det jo kan være sistemann som faktisk har det beste tilbudet til deg.

– Så ikke stress med å få lånet på dagen. Ta deg tid til å ta imot alle tilbudene.

Det er helt uforpliktende for deg å benytte lånetjenesten til Sumo Finans. Du kan velge å akseptere ett av lånetilbudene, eller takke nei til alle sammen.

Det endelige valget av bank og betingelser, det gjør du i ro og mak hjemme i stua. Det er ingen kunderådgivere som vil forsøke å overtale deg til å velge deres forbrukslån.

Velger du å takke ja til et tilbud fra en av bankene, overføres kundeforholdet fra Sumo Finans og til banken og de har ansvaret for deg og ditt lån.

Betingelsene for et forbrukslån varierer fra bank til bank. En fullstendig smørbrødliste med hva du skal oppfylle for å få et lån hos Sumo Finans kan vi derfor ikke tilby.

Men vi kan i hvert fall summere opp noen punkter, som nok alle banker vil kreve for å yte lån til deg.

  • Du skal ha fylt 21 år
  • Du skal være i fast arbeid og forvent at bankene krever en årslønn på minimum 120 000 kroner.
  • Videre krever bankene at du har bodd i Norge i minst 3 år, registrert i Folkeregisteret
  • Du kan få forbrukslån i spennet mellom 5 000 kroner og 500 000 kroner.
  • Tilbakebetalingstiden vil variere mellom 12 måneder og 15 år.

Endelig rentenivå og tilbakebetalingstid for ditt forbrukslån, vil som før nevnt, først være klart når bankene har ferdigbehandlet og returnert din lånesøknad.

Vi gjentar høydepunktene:

  • Sumo Finans mottar din lånesøknad og sender denne ut på anbudsrunde blant minst 10 banker
  • Bankene ønsker selvfølgelig å få deg som kunde, så de kommer tilbake med sitt beste tilbud
  • Hele prosessen er gratis for deg som forbruker, det er bankene som betaler et fee for tjenesten