Forbrukslån

Forbrukslån er all-rounderen blant lånene. Det kan anvendes på alle typer kjøp eller investeringer. Behandlingstiden for lånesøknader er raskere enn når du søker boliglån, og formålet er i alminnelighet likegyldig for den som gir deg lånet. Det eneste som er viktig er at du har penger å betale med. I tabellen nedenfor har vi samlet de beste forbrukslånene i Norge.

Axo Finans

Max lånebeløp500 000,-

Max løpetid15 år

Effektiv rente 15,84%

Søk nå (Annonse) Eff rente 15,9%, 100 000 o/5år, Kost 40 256 Tot 140 256

Bank Norwegian

Max lånebeløp600 000,-

Max løpetid5 år

Effektiv rente 17,8%

Søk nå (Annonse) eff. rente 17,8%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 950,- Tot. 95.872,-

Lendo

Max lånebeløp500 000,-

Max løpetid5 år

Effektiv rente 11,55%

Søk nå (Annonse) Eff. 11,55%, kr 120.000, o/5 år. Kost kr 36,215, tot kr 156,215

Zmarta

Max lånebeløp500 000,-

Max løpetid15 år

Effektiv rente 16,6%

Søk nå (Annonse) eff. rente 16,6%, 65.000,- o/5 år, etabl.geb. 950,- Tot. 93 730,-

KlikkLån

Max lånebeløp40 000

Max løpetid60 mnd

Effektiv rente 16,37%

Søk nå (Annonse) Eff.rente 16,37%, 20 000,-, o/5 år, etabl.geb. 695,-, Tot. 28 667,-

Centum Finans

Max lånebeløp500 000,-

Max løpetid15 år

Effektiv rente 16,6%

Søk nå (Annonse) eff.rente 16,6%, 65.000 kr o/5 år, etabl.geb. 950,- Tot. kr 93 730

Hva er forbrukslån?

Et forbrukslån kan første omgang beskrives som et lån uten sikkerhet. Det er i motsetning til boliglån eller billån, hvor det må noteres pant i det du kjøper. Ettersom det ikke brukes tid på å undersøke panteobjektets verdi eller få bekreftet pantenotering, er selve prosessen en del smidigere. Konkurransen mellom de etter hvert mange institusjoner som tilbyr forbrukslån, er også med på å sørge for kjappe tilbakemeldinger.

På den annen side vil rentesatsen være betraktelig høyere på et usikret lån enn et lån med sikkerhet. Opptak av forbrukslån er derfor naturlig for deg som ikke har sikkerhet du kan stille til rådighet.

Det er normalt ingen føringer på hva pengene du låner skal brukes til. Uten sikkerhet er långivers interesse kun fokusert på tilbakebetalingen. (Det forhindrer imidlertid ikke at forbrukslån kan markedsføres som ferielån, oppussingslån eller liknende).

Hvem kan få forbrukslån?

Svaret er alle som har penger til å betale det, med et lite forbehold om alder.

Når det gjelder din økonomiske situasjon er det noen som setter føringer i søknaden om en minsteinntekt. En for lav inntekt vil nok ekskludere deg også hos långivere hvor dette ikke er oppgitt. Du vil trolig få et blankt avslag etter en automatisk kredittvurdering. Eksakt hvor grensen går, kan vi ikke trekke her ettersom det inngår i hvert selskaps interne rutiner. Der det er satt en grense, ligger den i mange tilfeller på rundt 200 000 i året. En noe større fleksibilitet kan det være for smålån.

Din totale gjeldsbelastning kan også være for høy til å gi deg ytterligere lån. Statens føringer er at den ikke bør være høyere enn fem ganger bruttoinntekten. Det gjelder uansett hvor høy inntekt du har. Med et romslig boliglån kan du fort nærme deg dette tallet.

Har du en betalingsanmerkning vil du som regel være utelukket fra enhver form for kreditt, forbrukslån inkludert. Det finnes dog enkelte institusjoner som kan gi forbrukslån til deg med betalingsanmerkning hvis det skal brukes til refinansiering av annen gjeld. Vi skriver mer om dette lenger ned.

Du må ha nådd myndighetsalder, altså 18 år, for å ha lov til å stifte gjeld i Norge. En del tilbydere setter aldersgrensen høyere, til 23 eller 25 år. Grunnen til det er til dels dårlige erfaringer med unge betalere, dels myndighetenes uttalte bekymring for den økende gjeldsbelastningen i denne gruppen. De har en tendens til å klandre finansbransjen for den.

Mange har også en øvre grense ved 65 eller 70 år. Det er ikke bare fordi pensjonister tjener mindre enn andre. Poenget er at banken ikke har sikkerhet for lånet. Långiver vil rett og slett ikke ta risikoen for at du går bort før du har betalt ned lånet. På den annen side er det mange muligheter for pensjonister og de som nærmer seg pensjonsalderen til å ta opp rammelån med sikkerhet i nedbetalt eller delvis nedbetalt bolig.

Til slutt er det et generelt krav om at du er bosatt i Norge. Det vil bekreftes av Folkeregisteret. I praksis innebærer det også at du må ha betalt skatt til Norge siste likningsår, eller aller helst de tre siste årene.

Hva koster et forbrukslån?

Et forbrukslån har ikke faste priser. Det varierer fra selskap til selskap. Små lån er normalt dyrere enn høye lån. Finansieringsselskapet gir deg et individuelt tilbud etter en kredittvurdering av din personlige økonomi. Det betyr at du må sende en søknad før du får et lånetilsagn. Din rente og andre lånebetingelser vil framkomme i dette.

For å sammenlikne forbrukslån fra de mange forskjellige aktørene, må du kjenne til de komponentene som samlet utgjør kostnadene ved lånet.

Den nominelle renta er den viktigste faktoren. Dette er prisen du betaler for lånet. Den er vanligvis flytende. Det vil si at den justeres med endringer i rentemarkedet

Etableringsgebyr er en engangskostnad banken tar for å opprette lånet.

Termingebyr belastes ved hver betaling.

Effektiv rente får du hvis du legger disse gebyrene oppå den nominelle renta. Den blir da noe høyere, men vil gi deg et presist bilde av hva du faktisk betaler.

Lånets løpetid er viktig. Du kan mange ganger selv uttrykke et ønske om hvor lang tilbakebetalingstid du vil ha. Men desto lenger den er, jo høyere vil totalprisen på lånet bli. Du må derfor ikke se deg blind på det månedlige beløpet du skal betale, men hvor mye du vil ha betalt totalt når du er ferdig.

Eksempel på lånekostnader ved henholdsvis 5 og 10 års løpetid

Lån: 100 000

Nominell rente: 9 %

Etableringsgebyr: 1000 kroner

Termingebyr: 30 kroner

Ved 5 års nedbetalingstid vil det månedlige betalingsløpet bli kr1 339 kroner, mens den totale gjeldskostnaden blir 127 597 kroner.

Ved 10 års nedbetalingstid vil det månedlige betalingsløpet bli kr1 309 kroner, mens den totale gjeldskostnaden blir 157 129 kroner.

 

Du kan gjøre flere slike regnestykker selv ved å bruke lånekalkulatorer du finner på nettet.

Du vil dessuten alltid få opplyst lånets effektive rente og totalkostnad i lånetilsagnet.

Hvordan søke forbrukslån?

Det gjør du i dag hjemme på pc-en din. Du bør ha klar digitale kopier av de siste lønnsslippene og skattemeldingen.  Du vil også måtte oppgi utgifter du har. Herunder kommer annen gjeld du betaler på.

Du vil selvfølgelig ha de beste betingelsene. Du kan ta en rask sammenlikning på renter, beløpsgrenser og løpetid ved å se på oversikten øverst på siden. Hvilke konkrete betingelser de tilbyr deg, får du altså først vite etter at de har vurdert søknaden din. Det du bør gjøre er derfor å sende søknader til så mange som mulig. Når du først har gjort alle opplysninger og dokumenter klare til en søknad, er det en rask jobb å gjøre det samme med flere. Det er helt gratis og uforpliktende å søke. Noen firmaer tar også jobben med å sende søknader for deg og innhente tilbud. De gjør det gratis for ditt vedkommende, men får selvfølgelig kommisjon for lånekunder de skaffer långiveren.

Er søknaden din grei, får du svar ganske raskt. Det tar normalt mellom én og tre dager. Noen ganger kommer tilbakemeldingen samme dagen du sender søknaden.

Du velger det tilbudet du synes er best, og aksepterer lånetilsagnet. Du vil da få tilsendt et gjeldsbrev du kan undertegne elektronisk med BankID, eventuelt fysisk gjennom postgangen. Pengene er klare til overføring til din bankkonto så snart underskriften er registrert.

Hva kan du bruke er forbrukslån til?

Som nevnt innledningsvis er det bare fantasien som setter grenser. Men mer rasjonelt bør det være et formål du trenger umiddelbart å investere i. Vi vil se litt på det norske forbrukslån typisk brukes til, og diskutere hvor egnet det er i forhold til andre lånealternativer eller sparing.

Forbruksvarer

Komplett golfutstyr du ha i dag fordi du skal lære å spille golf i morgen. Eller må du det? Du bør vurdere om det er et behov som kan utsettes. I så fall bør du heller sparer opp pengene først. Du bør aldri sette deg i gjeld på impuls.

Andre ting kan det derimot være et akutt behov for. Et godt kjøleskap eller en vaskemaskin er nødvendige i en husholdning. Har du ikke pengene rede, er det en god løsning med et kortsiktig forbrukslån. En oppvaskmaskin kan på den annen side diskuteres. Holder du ut å vaske opp for hånd inntil den nødvendige kapital er spart opp på konto? (Hvis ja, gå videre til spareavtale, hvis nei- gå til forbrukslån).

Uforutsette kostnader som en bilreparasjon er et annet eksempel. Selv om bilen er funksjonell inntil neste EU-kontroll, kan skaden forverres og bli enda dyrere når den til slutt må på verksted.

Mange velger å bruke et kredittkort de allerede har, framfor å søke et nytt forbrukslån. Det blir fort kostbart ettersom renta på kortkreditt er vesentlig høyere.

Forbrukslån til oppussing av bolig eller hytte

Vi kan her skille mellom kosmetisk oppussing og nødvendig vedlikehold. Dersom arbeidet gir en faktisk verdistigning, er det en god investering. Eksempler på det kan være installering av nytt bad eller utbedring av taket. Hvis du på den annen side bare maler veggene innvendig i litt gøyere farger, vil det ha lite å si.

Det er greit å ta opp forbrukslån til slike formål, men du kan også undersøke med banken din om de kan utvide boliglånet ditt. Eventuelt om det kan utsettes til du har spart opp det du trenger. Ønsker du å vite mer om lån til oppussing, kan du lese mer her.

Forbrukslån til nedbetaling av gjeld

I en undersøkelse oppgir hele 33 % av spurte nordmenn at de benytter forbrukslånet til å betale gjeld de har fra før. Så lenge gjelden de betaler er dyrere enn de tar opp, er det selvfølgelig greit. I motsatt fall er det en dårlig idé.

Har du fått problemer med å betale boliglånet og skylder tre eller flere avdrag, bør du snakke med banken før du tar opp lån andre steder for å dekke det inn. Kanskje kan de gi deg en utsettelse eller midlertidig lettelse. Et ekstra forbrukslån i tillegg til det vanlige boliglånet øker de månedlige gjeldskostnadene. Hvis du ikke har betalt boliglånet den siste tida, har du jo allerede problemer.

Forbrukslån til refinansiering av dyre lån eller kredittkortgjeld, er et godt og velkjent låneprodukt. Har du litt for mange kort du har brukt litt for aktivt, vil det være store kostnader i renter og gebyrer hver bidige måned. Her kan det faktisk være tusenlapper å spare på samle de i et lån. Les mer om refinansiering.

Noen tar opp lån for å betale seg a jour på restanser på andre gjeldsposter, uten å innfri dem i sin helhet. Det tyder det på at de ikke har en plan for, endog mistet kontrollen over, økonomien sin. I slike tilfeller bør du kontakte en rådgiver i bank eller kommune for å få hjelp til å komme på rett spor.

Forbrukslån til reise

Kontoen er tom og det nærmer seg sommerferie. Hva annet kan man gjøre enn å lånene pengene til en verdig og nødvendig avkobling på linje med alle andre?

Det er greit hvis du har en god plan for kortsiktig nedbetaling, helst et par måneder. Dersom dette fortsatt er en utgiftspost når det nærmer seg julehandel, kan det bli problemer.

Det beste er selvfølgelig å forutse sommeren allerede i februar. Bestill ferien da og betal den før juni. Da kan du komme frisk og uthvilt tilbake på jobben i august uten å tenke på at du må inn i en fasteperiode før du har betalt for fornøyelsen.

Den beste anbefalingen dersom du ikke har penger til å betale kontant for ferien, er å bli hjemme. Eller bruke de aller rimeligste alternativene, som å besøke venner eller tilbringe noen dager på ei familiehytte.

Forbrukslån til sparing

Nei.

Svaret er nei. Du tar ikke opp et lån hvor du må betale ti prosent rente og setter de på sparekonto med lunkne tre prosent i gjengjeld.

Grunnen til at noen likevel gjør det, bunner i at de ønsker å ha en trygghet for utforutsette utgifter. De vil ha en buffer på kontoen i tilfelle noe skulle skje.

Til det er å si at ettersom du uansett er kredittverdig, venter du til det uforutsette skjer før du tar opp lån til å dekke det. Fram til da betaler du dyrt for ingenting.

Det du imidlertid kan gjøre, er å “geare” aksjeporteføljen din hos banken du eventuelt sparer i aksjer eller fond. Du kan da også vurdere å stille med sikkerhet i for eksempel bolig. I de siste årene har dette vært aktuelt for mange, nettopp på grunn av de lave rentene. Men dette er selvsagt ikke å anbefale i forbindelse med et tradisjonelt forbrukslån.

Forbrukslån til egenkapital ved kjøp av bolig

De høye boligprisene og kravet om 15 % egenkapital har gjort det vanskelig for mange førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet. For en alminnelig bolig til en pris av 3 millioner, betyr det 450 000 kroner kontant. Det tar tid å spare opp det.

Forutsatt at du søker om de åttifem prosentene i banken din, må du gi dem en finansieringsplan på hvor du skal få de resterende femten prosentene fra. Det er ikke alltid gunstig at det føres som opptak av forbrukslån. Andre muligheter bør sjekkes først. Kan du få hjelp fra familien?

Et eventuelt forbrukslån i dette øyemed bør derfor være så lavt som mulig og betales på kortest mulig tid.

Noen ting du også bør tenke på

Utover det som er skrevet, finnes det ytterlige faktorer du kan ta i betraktning når du vurderer et forbrukslån. Her følger noen av de viktigste.

Har du en medsøker?

Hvis du og samboer/ektefelle har felles interesser i det dere søker om penger til, er det lurt å være to om lånet også. Det kan være investeringer i hjemmet, som kjøp av hvitevarer eller oppussing, ny bil eller en familieferie.

Det innebærer normalt at dere blir ansvarlig for lånet på like fot. En långiver vurderer to personer som tryggere enn én. Dessuten blir det bedre betjeningsevne med to inntekter. Det vil påvirke rentetilbudet dere får.

Problemet er at dere ved et samlivsbrudd ikke får overført lånet til én av dere, eller delt det på to. Det vil være i strid med de forutsetningene som lå til grunn for at dere fikk lånet. Det dere i så fall må gjøre, er refinansiere det med et nytt (nye) forbrukslån. Det kan opptas av en part, for eksempel den som beholder hus eller bil, eller det kan innfris med 50 % fra hver. Kommer dere ikke til enighet, kan kreditor gå på dere begge to med tvangsinndrivelse hvis det ikke blir betalt.

Les mer om medsøker på forbrukslån

Fleksibilitet

Hvis du har en litt ustabil eller usikker økonomi, kan det være gunstig å ha litt slingringsmonn fra långiver.

Enkelte forbrukslån har innebygget et visst antall avdragsfrie eller helt betalingsfrie måneder i løpet av nedbetalingstida. De kan benyttes i kostnadsslukende perioder som ferietid eller julefeiring, eller når det oppstår uforutsette ekstrautgifter.

Selv om det ikke er nedtegnet i selve låneplanen, kan en del långivere innvilge utsettelser eller betalingsfrihet. Det kan lønne seg å ta et dypdykk i vilkårene (også kalt det med liten skrift) og se om långiver har en spesiell politikk med tanke på slike forespørsler.

Men det koster selvsagt. Renter løper kontinuerlig på det du ikke betaler. Jo lenger tid du betaler på det desto dyrere blir det totalt.

Har du mulighet til det, bør du heller søke om avdragsfrihet på boliglånet og betale forbrukslånet som normalt.

Gjeldsforsikring

Mange får ikke med seg at de har en gjeldsforsikring på lånet de har tatt opp. Antakelig er det fordi de har så hastverk med å flytte pengene inn på det ønskede formålet.

Det er imidlertid noe du aksepterer når du undertegner lånepapirene. Betalingen av forsikringen innlemmes i lånesummen. Etter det ser du ikke noe mer til den.

En lenke til forsikringsvilkårene finner du på långivers hjemmeside. Normalt trer den i kraft ved at du melder fra om sykdom, uførhet eller arbeidsledighet. Forsikringen dekker da terminbeløpene på lånet for den tiden det gjelder. Ved et dødsfall vil lånet bli slettet, altså ikke inngå i bobehandlingen.

Det har vært rettet kritikk mot disse forsikringene fra forbrukerhold. Det hevdes at prisen for disse burde vært langt lavere.

Ellers er det opp til deg om du synes du trenger forsikring. Det viktigste er at du tar et bevisst valg om det.

Betalingsproblemer

Det kan oppstå situasjoner hvor du ikke klarer å betale som forutsatt. Regelen er at du må ta kontakt med finansieringsselskapet umiddelbart. Det bør i det minste skje før de oversender saken til inkasso. Inkasso medfører betydelige ekstrakostnader og reduserer muligheten for forhandlinger med långiver.

Her er en liste for mulige tiltak ved betalingsproblemer:

  • Hvis betalingsproblemene skyldes sykdom eller arbeidsledighet, sjekk om du har gjeldsforsikring.
  • Utnytt mulighetene for avdragsfrie måneder og søk gjerne om en lengre avdragsfri periode.
  • Er problemet at du har mange lån og kredittkort du betaler på, prøv å få de refinansiert i ett forbrukslån.
  • Kan du få noen lettelser i betalingen andre steder? En avdragsfri periode på boliglånet vil hjelpe mye.