Overvåkning – En økonomisk fordel?

Med dagens teknologi blir det stadig lettere, og ikke minst billigere, å overvåke både personer og gjenstander, og ved siden av å ha et sikkerhetsmessig aspekt kan det faktisk også være økonomisk fordelaktig å utføre overvåking av forskjellig art.

Overvåking av eiendom

Overvåkning av bolig og kjøretøyDet mest vanlige er nok å overvåke enten gjenstander eller eiendom, og da helst med kriminalpreventive årsaker til grunn. Eier man eiendom kan enkel overvåking ved hjelp av strategisk plasserte kameraer forebygge en lang rekke uønskete hendelser, som for eksempel innbrudd eller hærverk. Slik overvåking foregår typisk med ett eller flere kameraer både innvendig og utvendig, og de fås i forskjellige utførelser litt ettersom hvilke behov de skal tilfredsstille. Kameraer plassert utendørs behøver ikke nødvendigvis å ha lyd, og man kan som oftest velge mellom svart/hvitt eller farger. Eller kanskje man ønsker en kombinasjon av begge.

Gode tekniske løsninger

På samme måte finnes det flere varianter av hvordan kameraene overvåker et område, spesielt er såkalte ip-kameraer svært populære for tiden, da man kan følge dem via mobiltelefon og heller ikke er avhengig av eksterne lagringsmuligheter da dette like gjerne kan være i skyen som på egen harddisk.

Stadig flere velger også å installere videoovervåking i kjøretøy, hvilket også har flere fordeler. For det første kan man dokumentere hendelsesforløp ved eventuelle ulykker, og man har full oversikt hvis kjøretøyet skulle bli stjålet. Under forutsetning man har dette aktivert.

Rimelige forsikringer og lån

Til tross for at de forskjellige løsningene gjerne forutsetter et utlegg med tanke på innkjøp og installering, kan det likevel hurtig lønne seg på sikt. Spesielt forsikringsmessig, da man kan forhandle seg frem til gode rabatter ved for eksempel innbruddsforsikring dersom både alarm og forsikringsgodkjent overvåking er på plass.

I Norge er det per i dag ikke så veldig vanlig å få redusert forsikringspremien ved å installere kamera i kjøretøy riktig ennå, men slik trenden er ellers i Europa er det nok bare et tidsspørsmål før dette også kommer hit til landet. Mange biler kommer også med dette installert allerede fra fabrikken av, og i enkelte land i Europa stilles det allerede som krav at det er installert hvis man overhodet skal kunne få finansiert kjøpet ved hjelp av lån. Det kan dessuten gi langt rimeligere lån på bilen, da banken tross alt er avhengig av sikkerhet i bilen og dermed vil belønne en god forsikring og god sikkerhet.

Uansett motiv for å installere overvåking av enten kjøretøy, eiendom eller andre objekter er det viktig å huske at det finnes et forholdsvis strengt regelverk omkring hva som overvåkes og hvordan det gjøres, men i korte trekk er det ingenting i veien for å overvåke egen eiendom så lenge man ikke offentliggjør opptakene eller på annen måte sprer informasjon om hva eller hvem man har gjort opptak av.