Hvordan kan bedrifter få bedre likviditet med lånte penger?

Det å drive en bedrift kan være svært krevende og den største utfordringen for en bedrift er gjerne likviditet. Likviditet er enkelt forklart hvor mye penger en bedrift har i frie midler til enhver tid. En del bedrifter er svært lønnsomme men har samtidig svært dårlig likviditet. Det kan være flere grunner til at en bedrift har dårlig likviditet:

  • Varelager
  • Prosjektbaserte bedrifter
  • Bedrifter med kundeforhold som er drevet av milepæler
  • Bedrifter med lange kontrakter og lange betalingsfrister

For å løse denne utfordringen så må de aller fleste bedrifter finne en løsning med sin bank. Det finnes heldigvis flere muligheter for en bedrift å bedre likviditeten uten at det går utover lønnsomheten til bedriften. Nedenfor har vi skrevet litt om de forskjellige måtene en bedrift kan løse likviditetsproblemer:

Kassekreditt

Kassekreditt er den vanligste formen for verktøy som bedrifter med dårlig likviditet bruker. Terskelen for å få kassekreditt er veldig lav og det er ganske enkelt å få. Dette er en kortsiktig kreditt med en relativ høy rente som er ment for bedrifter som har et kortsiktig behov for penger. Kassekreditt brukes gjerne til å finansiere varelager, prosjektkostnader og lignende. Lånemegleren har laget en oversikt over beste kassekreditt og du finner mange gode råd der.

Factoring

Factoring er noe som først de seneste årene har kommet til Norge. Dette er enkelt forklart “fakturakjøp”. Man inngår en avtale med et finansieringsselskap som f.eks Svea Finans eller andre foretak om at de kjøper bedriftens faktura. Det betyr at du får tilgang til pengene med en gang mot å betale en prosent til foretaket. Dersom kunden ikke betaler regningen eller lignende så vil ikke du bli skadelidende av dette.

Bedriftslån

Bedriftslån er normalt ikke noe løsning på likviditetsproblemer men enkelte bedrifter får et slags lån sikret med verdi i eiendommer eller inventar. På denne måten så får man en billigere for likviditet enn man får f.eks med kassekreditt eller lignende.

Hva gjør jeg hvis jeg får avslag på noen av disse?

Dersom du får avslag på disse 3 produktene så må du tenke annerledes. Da gjelder det å se hvordan din bedrift kan få bedre likviditet uten å låne penger. En mulighet man har her er å endre fakturerings-rutinen og vilkårene man har med sine kunder.

Bruk forhåndsbetaling

Forhåndsbetaling var veldig vanlig før men har i den senere tid blitt nesten eliminert. Likevel så er det fortsatt mange bedrifter som bruker forhåndsbetaling som et virkemiddel for å bedre likviditeten. Det går an å ta forhåndsbetaling i helhet, delevis eller dele opp i mindre milepæler.

Kortere forfall

Det er ikke uvanlig at bedrifter har opptil 4 ukers betalingsfrist, hvis man har dårlig likviditet så kan en kortere betalingsfrist være løsningen. Ved å kutte ned på antall dager til forfall så kan likviditeten bli bedre på 1-2-3.

Få leverandørkreditt

En vanlig grunn til dårlig likviditet er at man gjerne må betale for produksjonsvarer eller underleverandører før man får betalt selv. Hvis man får en kreditt hos disse som samsvarer med forfallsdato til sluttkunde så kan man få en bedre likviditet med en gang.