Max lånebeløp 85% av bolig

Max løpetid 25 år

Effektiv rente Individuelt

Fordeler:
  • Få mange tilbud
  • Få et finansieringsbevis
  • Mange sparer mye penger
  • Kan også bytte bank/forsikring

Med Penger.no sender du én søknad om boliglån og mottar mange tilbud fra banker. Du ser gjennom tilbudene, og velger det beste for deg. Tjenesten er uforpliktende og gratis!

Søk nå

Fordeler:
  • Få mange tilbud
  • Få et finansieringsbevis
  • Mange sparer mye penger
  • Kan også bytte bank/forsikring

Med Penger.no sender du én søknad om boliglån og mottar mange tilbud fra banker. Du ser gjennom tilbudene, og velger det beste for deg. Tjenesten er uforpliktende og gratis!

Finansieringsbevis

Det å skulle investere i en bolig er for mange en stor milepæl i livet. Noen gjør det for å sikre seg et permanent sted å bo, andre for å investere pengene sine med tanke på avkastning ved et senere salg. Enkelte gjør det også i forbindelse med at de stifter seg familie, eller rett og slett fordi de ønsker å bosette seg lengre perioder i et område. Felles for dem alle er at boligen på en eller annen måte må finansieres, enten ved hjelp av egne midler, eller man må ut på lånemarkedet for å klare det. Eller kanskje en kombinasjon av begge.

Med Penger.no sin Bankmatch får du tilbud om finansieringsbevis fra flere banker.

Unngå reforhandlinger

Har man sine egne oppsparte midler til rådighet stiller man alltid sterkere i boligmarkedet enn hvis man er avhengig av lån, da man på forhånd vet hvor mye man kan legge i en eventuell bolighandel og man har et øvre tak på hva man kan stille opp med i budrunden. Er man avhengig av å låne hele eller deler av beløpet kan det være vanskelig å vite på forhånd hvor langt man kan strekke seg prismessig, ikke minst hvis man må konferere med en potensiell långiver gjennom hele budprosessen. For å unngå dette kan man be banken eller annen låneinstitusjonen om et såkalt finansieringsbevis.

Hva er et finansieringsbevis?

Et finansieringsbevis er som navnet tilsier et lånebevis eller en dokumentasjon på hvor mye en bank eller en låneinstitusjon er villige til å garantere finansiering for ved et boligkjøp. Man kan selvfølgelig få finansieringsbevis til andre formål også, men det er hovedsakelig ved eiendomshandel dette praktiseres. For å kunne få et såkalt finansieringsbevis er det visse kriterier man må oppfylle. Det mest vanlige er at man følger samme prosedyre som ved søk av et ordinært lån, og for å gjøre dette må man dokumentere sine inntekter og utgifter på samme måte som ved en lånesøknad, man må dokumentere hva man ønsker å bruke lånet til og man må som oftest også stille en eller annen form for sikkerhet eller garanti for at man er betalingsdyktig slik at utlåner får tilbake pengene sine.

Hvor mye bør man låne?

Når man søker om finansieringsbevis er det en del elementer man bør ta i betraktning. Skal man søke som en enkel person, eller skal man søke flere sammen eller som par? Hvis de to sistnevnte er aktuelle må man også ta med i vurderingen hva som eventuelt skal skje dersom man på et senere tidspunkt ikke danner par lenger, eller hvis en eller flere skulle falle fra enten ved dødsfall eller andre uforutsette hendelser. Kan da den eller de gjenværende parten(e) klare de forpliktelsene som følger med boliglånet? Hvilke andre garantier kan da stilles? Heldigvis finnes det i dag flere gode forsikringsordninger som dekker dette, og enkelte aktører i lånemarkedet setter også det som en av betingelsene når man søker om denne type finansiering. I tillegg til den rene sikkerheten som ofte kreves i form av pant i eiendommen, selvfølgelig.

Noen låneinstitusjoner forutsetter også kausjonist ved utstedelse av finansieringsbevis, spesielt da i de tilfeller hvor pant i eiendommen ikke dekker de fulle kostnadene som vil kunne oppstå ved en eventuell misligholdelse senere. Kommer man i en situasjon hvor denne problemstillingen kan bli aktuell bør man uansett vurdere hvorvidt man bør enten gå ned i lånebeløp, eller droppe da. Kreves det høyere pant eller sikkerhet enn hva man ønsker å låne er dette gjerne fordi långiver vurderer risikoen for høy og ikke ønsker å ta sjansen, og man bør revurdere egen betalingsevne.

Lytt til råd

En annen ting er at selv om en finansieringsinstitusjon stiller seg villig til å låne ut det beløpet man ber om, kan det likevel være tilfeller hvor de fraråder det hvis de anser det som spesielt risikofylt. Selv om man rent økonomisk er innenfor de rammer som kreves for å få et lånebevis i dag, kan det hende eiendommen eller boligen man ønsker å kjøpe ligger i et reguleringsområde og på sikt vil falle eller på annen måte endres i verdi. De fleste meglere har i dag god oversikt over hvilke trender som råder i markedet og dette bør man ta hensyn til ved søk om finansieringsbevis.

Avslag

Skulle man være uheldig og komme i en situasjon hvor man får avslag på søknaden om et finansieringsbevis finnes det heldigvis flere muligheter. Det første man bør gjøre er å be om en detaljert begrunnelse. Mener utlåner at man ønsker å låne for mye i forhold til den inntekten man oppgir kan man enten gå ned i lånebeløp og tilpasse boligkjøpet etter dette, eller man kan spare opp mer egenkapital så man stiller sterkere rent sikkerhetsmessig i forhold til hvilket beløp man kan garantere for. Be gjerne om en samtale med saksbehandleren da det ofte er lettere å stille de rette spørsmålene og få utdypende svar og videre rådgivning ved en direkte dialog enn om det hele foregår skriftlig. Husk imidlertid å få et skriftlig referat av et slikt møte da det kan være til stor hjelp videre i søkeprosessen.

Fordelene ved å ha et finansieringsbevis er mange. Vi nevner noen av dem;

Man vet nøyaktig hvor stort et beløp man har til rådighet når man skal ut og se på og delta i budrunder ved bolighandel. Med et lånebevis i hånden kan man ovenfor selger dokumentere hvilken sum man har til rådighet og at man ikke behøver å forhandle med hverken bank og megler underveis i budrunden.

Er det flere som byr på en bolig, er det alltid en fordel å ikke ha forbehold rundt finansieringen. En selger ønsker gjerne hurtige avgjørelser, og det finnes eksempler på salg som blir gjennomført til lavere bud i de tilfeller budgiver allerede har et finansieringsbevis på hånden og dermed kan dokumentere at det finansielle er i orden.

Et finansieringsbevis er typisk gyldig i 3 måneder, men kan ofte fornyes ved behov. Vær imidlertid oppmerksom på at en slik fornyelse i enkelte tilfeller kan forutsette at man enten må oppdatere dokumentasjonen, eller må innlevere ny og oppdatert søknad.