Nå blir kredittkortregningen din enklere å lese

kredittkort

Om du har et kredittkort som du har en månedlig nedbetaling på vil du snart kunne se noen endringer på den vanlige fakturaen du får tilsendt. Finanstilsynet har nå nylig kommet ut med nye retningslinjer som alle kredittselskaper må følge. En av de største endringene er nå at det totale skyldige beløpet skal bli nedskrevet på beløpsfeltet på regningen din.

God forretningsskikk

Retningslinjene er utarbeidet i henhold til Finansforetaksloven som omhandler forretningsskikk, og det er under paragraf 16 Finanstilsynet legger pålegget til kredittkortselskapene om at de må følge de nye rutinene.

Andre endringer som vil være gjeldende er en innstramming av de som får tilslag på en søknad om kreditt, i tillegg til at en kredittramme ikke kan økes uten at en kunde spesifikt har bedt om et høyere kredittnivå. Enkelte selskaper har nemlig økt rammen for kreditt uten at det er noe en kunde har ønsket. Den praksisen blir det nå slutt på.

Totalbeløpet føres opp

Mens det i dag er vanlig praksis for mange kredittkortselskaper å sende ut en faktura som enten har et åpent betalingsfelt, eller kun har minstebeløpet ført opp, skal nå den tota

Det andelen klager som kommer inn til Forbrukerrådet om uklare og forvirrende fakturaen som gjør at Finanstilsynet nå strammer inn på forskriftene. En lite leselig faktura kan gjøre det vanskelig å få full klarhet i hva man har av utestående gjeld og hva man må betale. De nye forskriftene skal altså gjøre det lettere. Finanstilsynet har også gått ut og sagt at de forventer at alle kredittkortselskapene skal innfinne seg under de nye reglene umiddelbart, og at de vil føre kontroller med at det blir gjort.