Hjemme med sykt barn?

kalender

Dersom du har barn hjemme er det ikke til å unngå at det blir noen sykedager i løpet av et år. Små barn kan ikke være hjemme alene, så da er det naturlig at du må ta deg fri fra jobb. Det kan være litt uklart hvilke rettigheter man da egentlig er i besittelse av. Når har man f.eks. rett på lønn for å være hjemme med sykt barn? Og hva hvis man har flere barn? Har man rett på flere sykedager med barna da?

Fri med lønn

Dersom man er i tvil om man har rett på fri fra jobben med lønn på grunn av sykt barn er det folketrygd- og arbeidsmiljøloven som skal kunne gi deg svarene. Alle som er i fast jobb har rett på et visst antall dager hjemme med sykt barn. Dette gjelder likevel ikke nødvendigvis fra den første dagen du starter i jobben. Loven sier at du ikke har krav på lønn når du er med sykt barn før du har vært i jobben i minst fire uker. Man kan altså være riktig uheldig og måtte gå flere dager uten lønn hvis barnet ditt er sykt og du er helt ny i jobben.

Det er også et spørsmål om hvor lenge et barn faktisk ansees som et barn i lovens forstand. Her er regelen at du har rett på dager med lønn for å være hjemme med sykt barn, frem til barnet er tolv år gammelt.

Hvor mange dager?

Også hvor mange dager man kan være hjemme med sykt barn med lønn varierer etter flere faktorer. En faktor er, naturlig nok, hvor mange barn du har. Har du flere barn, regner man med at man vil trenge flere sykedager. Dersom du har ett eller to barn er det ti dager i løpet av et år du har rett på å ta ut med lønn dersom barna blir syke. Etter dette skilles det ikke mellom hvor mange barn du har. Uansett om det er 3 eller 10, så har du rett på 15 dager med lønn hvis du må være hjemme med sykt barn.

En annen faktor er om det er du som er eneansvarlig for barnet, eller om dere er to stykker som deler på ansvaret. Dersom du er alene har du krav på dobbelt så mange sykedager med barn som hvis du deler ansvaret men en annen. Altså har du krav på 20 dager i året hvis du har ett eller to barn, og 30 dager hvis du har mer enn tre barn.

Andre regler gjelder også dersom du har kronisk syke eller funksjonshemmede barn. Da kan du ha rett på flere dager.