Refinansiering – For og imot

Det er en allmenn oppfatning at man aldri skal oppta et nytt lån for å betale et gammelt, men hva er da poenget med refinansiering? Er ikke det nettopp å gjøre dette? Altså å oppta et nytt lån for å nedbetale et gammelt. Jo, det er det, men nettopp i refinansieringens natur finnes det likevel nok fordeler til at det faktisk kan anbefales. Vi kommer her med noen fordeler og ulemper man kan ta i betraktning.

Få tilbud om refinansiering: Vi sammenligner lånegivere som gir refinansiering her

Refinansier boliglånet

En typisk situasjon der refinansiering kan være aktuelt er ved fornyelse av for eksempel et boliglån. Har man tidligere inngått en avtale om lån til eiendom er det ikke unaturlig at vilkårene kan endre seg dramatisk på et senere tidspunkt, for eksempel ved større renteøkninger eller andre forhold man ikke kunne forutse. Det kan være endringer i inntekt, endringer i andre lån, eller boligens verdi kan endre seg. Årsakene kan være mange, og ved en eventuell refinansiering kan man ikke bare endre beløpet man betaler gjennom året, man kan også reforhandle vilkårene.

Et godt eksempel på dette er hvis man har et lån til en bestemt rente som skal nedbetales over en bestemt tidsperiode, kan man få ned de faste ratene ved enten å låne kun det beløpet man mangler å nedbetale, men over den samme perioden som tidligere. La oss si man skylder en million kroner av et lån på to, og er nede i ti år tilbake, men refinansierer beløpet over nye tjue år. På den måten kan man slippe med en betraktelig redusering i størrelsen på ratene man skal betale.

Samle smålånene

Har man flere smålån kan man søke en finansieringsinstitusjon om å samle disse til et lån ved hjelp av en refinansiering. Flere mindre lån hos flere forskjellige aktører kan være både uoversiktlig og lite gunstig, spesielt hvis man ønsker å budsjettere litt frem i tid. Dessuten kan det være dyrt i forhold til løpetiden man har.

Samler man da disse smålånene i et refinansieringslån gjør dette at man har lettere med å forholde seg til hvor mye man skal betale i den perioden lånet løper, og man har kun en enkelt aktør å forholde seg til dersom noe skulle skje. Det er også lettere å forsikre lånene sine dersom de er samlet, og man vet til enhver tid hvor mye man skylder og skal betale. Det gir en betraktelig bedre oversikt rent økonomisk.

Ikke bare fordeler

Selv om det er mange fordeler ved å samle flere mindre lån i et stort, er det ikke bare fordeler. Har man inngått nedbetalingsavtaler med faste rater i kontrakten, slipper man ikke utenom å skulle betale hva man skylder til de opprinnelige kreditorene, i tillegg til de nye gebyrene og rentene man må forhandle seg frem til. Man slipper imidlertid de faste gebyrene ved hver innbetaling, og mange opererer med lavere rente, jo tidligere lånet nedbetales. Har man eksempelvis seks måneders rente- og gebyrfritt lån, kan man ved en eventuell refinansiering praktisk talt ha lånt disse pengene gratis.

Forlenget løpetid

Skulle man bestemme seg for å refinansiere flere mindre lån skjer det gjerne ved at man låner det beløpet disse lånene utgjør samlet, og inngår en ny avtale med en ny kreditor om dette. Denne nye kreditoren utbetaler ikke beløpet til låntaker direkte, men nedbetaler de lånene man kan dokumentere man allerede har i forveien – og følgelig ønsker å nedbetale.

Til tross for at den nye kreditoren selvfølgelig legger til sine renter og gebyrer vil dette nye lånet føles lettere rent økonomisk, nettopp fordi det typisk har en betraktelig lengre løpetid enn de opprinnelige mindre lånene. Ti lån med en løpetid på fem år er gjerne en tyngre økonomisk belastning ratemessig enn et stort lån med løpetid på fem år. Selv om det endelige tilbakebetalingsbeløpet kanskje er en anelse større enn de mindre lånene ville ha vært i utgangspunktet.