Fordeler og ulemper med PayPal

At det ofte er billigere å handle på nett enn i fysiske butikker er ingen hemmelighet, og da spesielt hvis man i tillegg velger å handle fra utlandet. Med en øvre grense på 350 kroner før det pålegges merverdiavgift og tollgebyr kan det derfor godt lønne seg å handle inn mindre produkter fra utlandet. Hvis man har tålmodighet nok til å vente på dem, vel og merke.

For de som er bevisste på netthandel og sikkerhet, står valget gjerne mellom et kredittkort og e-wallets som PayPal.

Verdens største betalingstjeneste

En av verdens desidert største betalingstjenester er per i dag utvilsomt Paypal, og inntil videre er dette også en av verdens mest foretrukne betalingsmåte ved handel på nettet. Grunnene til dette er mange, ikke minst fordi det er svært enkelt å forholde seg til, men det har også flere fordeler å skilte med. Både for kjøpere og selgere.

Ikke minst er det hurtig. En handel som betales med Paypal skjer omgående. Og i og med man kan forbinde Paypalkontoen med egen bankkonto, behøver man heller ikke bekymre seg om å eventuelt skulle legge inn penger på Paypalkontoen hver gang man skal bruke den. Det skjer automatisk.

Bruk Paypal til abonnementene dine

En annen fordel med Paypal er at hvis man eksempelvis abonnerer på tjenester på nettet, kan disse tjenestene knyttes opp mot kontoen uten å ta hensyn til hvilke bankkort man til enhver tid har. Som kjent skal bankkort skiftes ut med jevne mellomrom (går ut på dato og liknende), og alt man behøver er å endre dette i Paypal, ikke i hver enkelt tjeneste separat.

Bruker man Paypal har man også en del fordeler man ikke nødvendigvis har hvis man benytter bankoverførsler ved betaling. Overfører man et beløp fra egen konto, ved for eksempel varekjøp, stiller man svakt dersom produktene ikke kommer, eller ikke overholder den standard de ble oppgitt å ha i salgsøyeblikket. Da blir det en sak mellom kjøper og selger, og banken yter ingen garantier i så måte. Paypal derimot kan ved henvendelse enten gå inn og stanse eller reversere salget, slik at man får pengene sine tilbake dersom noe ikke skulle være som avtalt.

Ikke bare fordeler – noen ulemper finnes også

Til tross for at det utvilsomt er mange fordeler ved å benytte seg av betalingstjenesten Paypal, er det også enkelte ulemper man bør ta med i betraktningene. For det er selvfølgelig ikke gratis å benytte denne tjenesten, det trekkes nemlig et prosentvis gebyr for hver enkelt transaksjon man foretar seg, og handler man i utenlandske nettbutikker kommer et fastgebyr i tillegg til dette igjen.

En annen ting man bør ta hensyn til ved bruk av Paypal i utenlandske nettbutikker er hvilken kurs de bruker i transaksjonsøyeblikket, og hvilken kurs de kommer til å bruke ved en eventuell reversering av en handel. Enkelte nettbutikker i utlandet gir valget mellom å bruke det respektive lands valuta (eksempelvis dollar i USA, Euro i EU med videre), eller norske kroner. Sistnevnte kan være greit med tanke på å holde oversikten over hva det man kjøper koster i norske kroner, men ikke alltid en fordel dersom både nettbutikken og Paypal legger sine gebyrer ovenpå dette igjen. Dessuten kan en senere kursendring gjøre produktene dyrere ved retur, eller i verste fall overskride de 350 kronene man kan importere for per i dag. Et eksempel på dette er hvis man kjøper et produkt med Paypal for 349 norske kroner, så vil beløpet som trekkes være 351 kroner grunnet kursendring, og plutselig utløser handelen både merverdiavgift og importgebyr ved innførsel.

Handler man for mer enn 350 norske kroner tilkommer det som tidligere nevnt både merverdiavgift og et importgebyr i forbindelse med dette, men betaler man med Paypal og på et senere tidspunkt ønsker å reversere handelen kan man ikke forvente å få disse summene tilbake. Paypal forplikter seg kun til å dekke de reelle kostnadene direkte tilknyttet handelen. Dette innebærer typisk selve beløpet og fraktkostnadene i forbindelse med dette.

Besøk den norske PayPal-siden for mer informasjon.