Bruker mest penger i Skandinavia

jul

Nordmenn bruker mye penger til juleforberedelsene. Vi bruker mye penger både på gaver, mat, kalendere, klær osv. Spesielt på gavefronten skiller vi oss ut. Nordmenn planlegger i gjennomsnitt å bruke 9.500 kroner på julefeiringen samlet. Siden dette er et gjennomsnittlig tall vil det si at ganske mange bruker enda mer penger enn dette. Det er mye mer penger enn danskene og svenskene planlegger å bruke. Er det noen områder i julefeiringen vi kan bli bedre til å spare penger på? Er det virkelig nødvendig å bruke så mye penger på jule feiringen? Vi tror ikke det. Vi tror at julefeiringen kan bli like god, selv om man bruker litt mindre penger på den.

Hvor mye bruker våre naboer?

Våre skandinaviske naboer, Danmark og Sverige, planlegger ikke å bruke i nærheten av så mye penger på julefeiringen som vi gjør. Danskene planlegger i snitt å bruke 6000 kroner på julefeiringen. Det vil si at vi nordmenn planlegger å bruke 60 prosent mer penger enn danskene.

Svenskenes planlagte forbruk for julen er enda lavere. I Sverige planlegger man i snitt å bruke 5000 kroner på julefeiringen. Dette er altså 4500 kroner mindre enn nordmennene planlegger å bruke.

Dersom vi også tar finnene i betraktning (selv om de strengt tatt ikke er med i Skandinavia), øker forskjellen til våre naboer ytterligere. Finnene er nemlig det av de omtalte landene som planlegger å bruke minst penger. De planlegger å bruke 4600 kroner på julefeiringen i år.

Hvorfor bruker vi så mye penger i julen?

Spørsmålet vi må stille oss etter å ha sett alle disse tallene er hvorfor vi bruker så mye mer penger, og om det egentlig er nødvendig. Nordmenn skiller seg spesielt ut på gavefronten, der vi kjøper flere og dyrere gaver enn våre naboer. Men også på mat og andre aspekter ved feiringen bruker vi mer penger. Det er ikke godt å svare på hvorfor. En årsak kan så klart være at vi tjener litt mer penger, og at prisene er litt høyere enn i nabolandene. Men denne forskjellen er ikke stor nok til å forklare alt av hvorfor nordmenn bruker mer penger.

Det er sannsynligvis mange områder vi nordmenn kan kutte pengeforbruket vårt ned på. F.eks. er det mange som kjøper julegaver til omtrent alle de kjenner. Er det virkelig nødvendig at alle i vennegjengen kjøper gaver til hverandre? Hva med å heller avtale å gjøre noe hyggelig sammen, som å gå ut og spise, eller gå på kino? De fleste av oss kan nok også kutte ned på matforbruket. Det er ikke nødvendig med flotte middager 5 dager. En god julemiddag er nok for både helsen og økonomien.