Blir forbrukslån endret i 2017?

forbrukslan-2017Høsten 2016 har blitt en mediestorm rundt lån uten sikkerhet, og det er foreslått tiltak for å begrense hvor enkelt det er å få forbrukslån i Norge. Der vi vi dag er nødt til å stille med 15% egenkapital til boliglånet, kan vi låne uten sikkerhet og uten egenkapital hos forbrukslånaktører til høyere rente – helt opp til 500 000 kroner kan man få innvilget. En skremmende trend, og noe som kanskje først og fremst snakker for regelendringer, er det faktum at mange yngre mennesker har blitt tvunget til å finansiere egenkapitalen til boliglån med nettopp et usikret forbrukslån.

Kommer til å ta tid

At det skal komme en endring i løpet av 2017 ser i skrivende stund vanskelig ut. Mediestormen som har tatt sted denne høsten blir en katalysater til at tiltak blir iverksatt raskere, men erfaringsmessig er dette noe som tar langt lenger tid. Alle regelendringer skal forankres økonomisk, og en endring står sjelden alene. Kanskje kan vi vente oss at også egenkapitalkravet eller andre vilkår rundt boliglån også endres som en konsekvens av dette.

Nettopp på grunn av at en endring aldri skjer alene, peker dette på at det sannsynligvis vil kunne bli en noe langvarig prosess.

Individuell rente

Det er dessuten viktig å presisere at effektive renter blir satt individuelt, og renteeksemplene du ser er de høyeste effektive rentene som tilbys – et slags “verste fall”, rett og slett. I vår lånesammenligning, ser du den høyeste effektive renten hos hver aktør, men det er sannsynligvis ikke den du kommer til å få tilbudt. Du får også en glimrende oversikt over låneselskaper hos www.forbrukslån.no.

Ut fra kredittsjekken, får du et tilbud. Det betyr rett og slett at du får bedre vilkår dess høyere kredittscore du har. Dette betyr at de best stilte får best vilkår, mens de som er (eller har vært) i en dårlig økonomisk situasjon paradoksalt nok får de dårligste vilkårene og de høyeste rentene. Dette bunner selvsagt i at det er lån uten sikkerhet, og at den høye renten er bankenes “sikring”.