Betale skatt i foreldres leilighet

leilighet

Det blir dyrere og dyrere å kjøpe seg egen leilighet. Ulike statistikker viser at det spesielt er de unge som sliter. De klarer ikke å spare opp en høy nok egenkapital for å kjøpe bolig. Derfor ser det ut til at det blir mer og mer vanlig at foreldre hjelper til i prosessen. Enten ved å kjøpe boligen selv, eller ved å hjelpe til på andre måter. En faktor som er viktig å ta i betrakting dersom man vurderer å kjøpe leilighet til barnet sitt er når man må betale skatt ved utleie og salg og hva som er forskjellen mellom om du eller barnet står som eier.

I disse tilfellene må du ikke betale skatt

Når barnet står som eier av en leilighet med foreldre som medlåntaker eller sikkerhet er det flere tilfeller der man ikke trenger å betale skatt ved utleie. Det er f.eks. ikke påbudt å skatte på utleie dersom barnet selv bruker minst 50 prosent av leiligheten selv. Det betyr at det er mulig å leie ut en del av leiligheten til en annen mens man selv bor der uten å betale skatt. Det er også en mulighet for at barnet kan leie ut leiligheten, selv uten å bo der sammen med den som ønsker å leie. Her er hovedbetingelsen at leieinntektene ikke overstiger 20000 kroner. Dette betyr at det helst er naturlig å skulle leie ut leiligheten uten at man er der selv bare over korte perioder.

I disse tilfellene må du betale skatt

Siden det er visse betingelser for å kunne leie ut til andre uten å betale skatt når barnet står som eier, er det så klart visse tilfeller det man må betale skatt. Dersom barnet f.eks. bruker mindre enn 50 % av leiligheten selv, eller overstiger maksimumsgrensen på låneinntekter på 20000, må barnet betale skatt.

Dersom foreldrene står som eiere av leiligheten er det litt andre krav som stilles. Dersom barnet betaler en fast leiepris til foreldrene hver måned er disse pengene noe man må skatte på. Dette gjelder allerede fra første krone. Dersom barnet ikke betaler leie til foreldrene eller betaler under det som er markedspris kan barnet måtte betale skatt for det denne fordelen tilsvarer. Her er altså reglene litt mer ulne.