Større lån til studenter

lånekassen

En av de store endringene i det reviderte nasjonalbudsjettet er at alle studenter vil ende opp med litt mer penger å rutte med. Hva det betyr i praksis er at Lånekassen vil utbetale en ekstra måned med lån i året. Det vil være en gradvis innføring av den ekstra utbetalingen, og planen er at den vil være fullt integrert innen 2020.

Økning til 11 måneder

Slik det er i dag vil alle studenter som mottar støtte fra Lånekassen få utbetalt penger i 10 måneder, den perioden vil altså nå økes til 11 frem mot 2020. Den første gradvise økningen vil skje allerede til neste år. Da vil man fra våren av få utbetalt 2 600 kroner ekstra i forhold til basisstøtten som er per i dag. En tilsvarende økning vil så skje hvert år i de påfølgende neste tre årene.

Studenter med vanskelig personlig økonomi

Det har lenge vært diskusjon rundt studenters personlige økonomi, og hvor vanskelig det kan være å få ting til å gå rundt som heltidsstudent. En faktor som peker i den retningen er den økende trenden av unge mennesker som bruker forbrukslån og kredittkort for å få hverdagen til å gå rundt.

Et av argumentene som ble brukt for å øke støtten er at spesielt rundt eksamensperioden, som da ligger tett opptil avslutningen for semesteret, gjør at muligheten for ekstraarbeid ved siden av er mer vanskelig å få til. Siden den siste utbetalingen for et semester skjer 15. mai, vil juni måned kunne være økonomisk vanskelig for mange. Å kunne gi en ekstra måned med støtte vil derfor hjelpe med den situasjonen.

Den vanlige regelen om at man kan få omgjort 40 prosent av det lånte beløpet til stipend vil også være gjeldende for den nye måneden.

Deltidsstudenter ikke inkludert

Det er verdt å påpeke at det ikke er alle studenter som vil bli inkludert i den nye økte støtten. Den er nemlig kun beregnet for heltidsstudenter som tar høyere utdanning og utdanning via fagskolen. Folkehøyskolen, lavere grunnskoler og videregående vil heller ikke bli inkludert i det nye vedtaket.